Οριστική Διαγραφή Αυτοκινήτου

Οριστική Διαγραφή Αυτοκινήτου

Ο Διεκπεραιωτής αναλαμβάνει με υπευθυνότητα όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας για λογαριασμό σας. Συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις που θέλετε να προβείτε σε αξαγωγή του αυτοκινήτου που έχετε στην κατοχή σας, σε περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου – απόσυρσης.

Στόχος του Διεκπεραιωτή είναι η άμεση και αυθημερόν εξυπηρέτησή σας.

Μαζί μας εξοικονομείτε χρόνο και κόπο και αποφεύγετε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Εξυπηρετούμε όλη την ΑΘΗΝΑ καθώς επίσης και όλη την Αττική

Έγγραφα για Οριστική Διαγραφή Αυτοκινήτου

Για να μπορέσει ο Διεκπεραιωτής να προβεί στην οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας χρειάζεται:

  • Τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • Την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • Βεβαίωση τελών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση – Αίτηση

Ολα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο Διεκπεραιωτής