Οριστική Διαγραφή Μοτοσυκλέτας – Δικύκλου

Ο Διεκπεραιωτής αναλαμβάνει με υπευθυνότητα όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την οριστική διαγραφή της μοτοσυκλέτας σας για λογαριασμό σας. Συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις που θέλετε να προβείτε σε αξαγωγή του δικύκλου που έχετε στην κατοχή σας, σε περίπτωση ολικής καταστροφής της μοτοσυκλέτας – απόσυρσης – βλάβης και ούτω καθεξής.

Διεκπεραίωση οριστικής διαγραφής μοτοσυκλέτας

Στόχος του Διεκπεραιωτή είναι η άμεση και αυθημερόν εξυπηρέτησή σας.

Μαζί μας εξοικονομείτε χρόνο και κόπο και αποφεύγετε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Εξυπηρετούμε όλη την ΑΘΗΝΑ καθώς επίσης και όλη την Αττική

Εξουσιοδότηση για οριστική διαγραφή μοτοσυκλέτας δικύκλου

Όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την οριστική διαγραφή της μοτοσυκλέτας – δικύκλου χρειαζόμαστε:

  • Υπεύθυνη δήλωση Εξουσιοδότηση – Αίτηση
  • Πινακίδες κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας
  • Άδεια κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας

Ολα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο Διεκπεραιωτής