Η Παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας ύστερα από ηλεκτρονική μεταβίβαση γίνεται εύκολα και άμεσα από τον διεκπεραιωτή. Παραλαμβάνουμε τη νέα άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας από το υπουργείο και σας την παραδίδουμε στον χώρο σας.