Άρση Παρακράτησης Κυριότητας Αυτοκινήτου σε περιπτωση που ο Έμπορος αυτοκινήτων έχει κλείσει

Άρση Παρακράτησης Κυριότητας Αυτοκινήτου σε περιπτωση που ο Έμπορος αυτοκινήτων έχει κλείσει

Θα αναρωτιόσασταν τι γίνεται στην περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει παρακρατημένη την κυριότητά του και ο έμπορος αυτοκινήτων που το έχετε αγοράσει έχει κλείσει.

Ο Διεκπεραιωτής αναλαμβάνει με υπευθυνότητα όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την άρση παρακράτησης κυριότητας αυτοκινήτου για λογαριασμό σας, ακόμα και σε περίπτωση που ο έμπορος αυτοκινήτων που είχατε αγοράσει το αυτοκίνητό σας έχει κλείσει. Στόχος του Διεκπεραιωτή είναι η άμεση και αυθημερόν εξυπηρέτησή σας.

Άρση Παρακράτησης Κυριότητας Αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο έμπορος έχει κλείσει

Μαζί μας εξοικονομείτε χρόνο και κόπο και αποφεύγετε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Εξυπηρετούμε όλη την ΑΘΗΝΑ καθώς επίσης και όλη την Αττική

Όσον αφορά τις διαδικασίες που απαιτούνται για την άρση παρακράτησης κυριότητας αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο έμπορος αυτοκινήτων που είχατε αγοράσει το αυτοκίνητό σας έχει κλείσει χρειαζόμαστε:

  • Βεβαίωση εξόφλησης του δανείου του αυτοκινήτου σας από την τράπεζα
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Εξουσιοδότηση – Αίτηση

Ολα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο Διεκπεραιωτής