Άρση ακινησίας δικαιολογητικά

Άρση ακινησίας αυτοκινήτου ημιφορτηγού δικύκλου

Το γραφείο του Διεκπεραιωτή αναλαμβάνει όλη την διαδικασία που απαιτείται για την άρση ακινησίας του ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, ημιφορτηγού και δικύκλου σας.

Ενέργειες:

Διαδικασία σε αρμόδια ΔΟΥ που έχουν κατατεθεί οι πινακίδες σας και η άδεια κυκλοφορίας

Έλεγχος ΚΤΕΟ: Σε περίπτωση που το ΚΤΕΟ του οχήματός σας έχει λήξει από την μακρόχρονη ακινησία.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και εμπειρία να παραλάβουμε το ΙΧΕ ή το δίκυκλό σας από τον χώρο σας. Έπειτα διεκπεραιώνουμε την ακόλουθη διαδικασία: δηλαδή να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται έτσι ώστε να περάσει τον απαραίτητο έλεγχο ΚΤΕΟ το όχημά σας. Κατόπιν σας επιστρέφουμε το όχημα στον χώρο σας.

Με τον Διεκπεραιωτή εξοικονομείτε χρόνο και κόπο και αποφεύγετε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το γραφείο μας εξυπηρετεί όλη την Αθήνα και τον Νομό Αττικής.

Δικαιολογητικά διεκπεραίωσης άρσης ακινησίας:

Έγγραφα άρσης ακινησίας αυτοκινήτου μοτοσυκλέτας φορτηγού

Τα έγγραφα που θα χρειαστεί ο διεκπεραιωτής για την διαδικασία άρσης ακινησίας σε Αυτοκίνητα, ημιφορτηγά και μοτοσυκλέτες είναι τα ακόλουθα:

  • Το χαρτί της ακινησίας που σας έχει δώσει η αρμόδια ΔΟΥ
  • Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος σε ισχύ
  • Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση προς εμάς

Δείτε επίσης λοιπές διαδικασίες σχετικές με Άρση:

Άρση παρακράτησης κυριότητας αυτοκινήτου

Ειδικές περιπτώσεις

Άρση παρακράτησης κυριότητας αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο έμπορος αυτοκινήτων έχει κλείσει